Våra systerliga åtaganden

SysterskapAtt vara systrar är fundamentalt för och stöttar vårt partnerskap fullt ut, men systerskap är starkare och sträcker sig längre och djupare än alla former av partnerskap.

  • Jag åtar mig att separera systerskap och partnerskap
  • Jag åtar mig att vara ärlig och rak med dig.
  • Jag kommer att lyssna på dig.
  • Jag kommer att be om hjälp, I god tid, när jag behöver det.
  • Jag kommer inte att tala illa eller skvallra om dig för andra.
  • Jag kommer att respektera och hylla dina gåvor, erfarenheter och ideer.
  • Jag kommer inte att hålla mig själv tillbaka för att passa in och jag kommer stötta dig i att göra det samma.

Vårt mantra

Jag expanderar i överflöd, framgång och kärlek och jag inspirerar andra att göra detsamma.

Framgång
Överflöd
Glädje
Kärlek
Skratt