Vårt partnerskapsavtal

Partnerskap

  • Jag åtar mig att vara ärlig och rak med dig.
  • Jag åtar mig att ta socialt och miljömässigt ansvar.
  • Jag stöttar dig i din framgång.
  • Jag kommer att hålla det du delar konfidentiellt.
  • Skratt och glädje tar oss framåt.